MARQUET GEORGES (1866-1947) (BEDRIJFSLEIDER DIRECTEUR

Woensdag 7 september om 20 u. in CC Casino Koksijde. VVF-Westkust brengt de film van Pascal Poissinier “Walking back to hapiness” over een zoektocht naar zijn grootvader (zie verder). 20 oktober: uitwisseling met Noordfranse zustervereniging CRGFA in Belle. 3 december: bezoek met CRGFA aan VVF-Oostende. Het VVF-documentatiecentrum is open elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur. en op elke Oostende wil een warme stad zijn voor al haar inwoners. We zijn allemaal Oostendenaar en in deze onzekere tijden is het meer dan ooit belangrijk om steun te vinden bij elkaar. Daarom zette ook de Stad aan Zee zich in voor de Warmste Week. Meer nieuws. Stad Oostende Adres Vindictivelaan 1, 8400 Oostende Tel./GSM 059 80 55 00 E-mail stadsbestuur @ oostende.be. privacy; webtoegankelijkheid Stad Oostende (1796-heden) Burgerlijke Stand. Akten en registers Burgerlijke Stand. Overlijdens. Zoekwoorden. exacte zin alle termen (AND) één van de termen (OR) Datum. van tot . Archiefvormer Druk de 'Ctrl'-toets (PC) of de 'Apple'-toets in, om meerdere items te selecteren Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen Tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen vzw E-Mail: [email protected].be 7de jaargang, Nummer 3, Mei-Juni 2009 Donald VANDECANDELAERE: Jaarverslag 2008 Donald VANDECANDELAERE: Beleidsplan 2010-2011 Nieuws uit de archieven Nieuws uit de sector volkscultuur Roger BRYSSINCK: De nieuwe webstek van familiekunde Vlaanderen Nieuwe uitgaven Nationaal documentatie VLIETINCK E. 1897: Het oude Oostende en zijne Driejarige belegering (1601-1604). Opkomst, bloei en ondergang met de beroerten der XVIe eeuw, Oostende (anastatische herdruk: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Oostende, 1975). 8400 Oostende - De Plate Genealogy, heraldry, archivistics, and reference works. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Afdeling Westkust. Wat niet volstrekt zeker is, kan altijd onwaar blijken (DESCARTES) jrg. 6 nr. 1 driemaandelijkse NIEUWSBRIEF Januari - februari- - maart 2006. Afgiftekantoor 8630 Veurne P309454 Verantwoordelijke uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde Ook opgevoerd in de Casino-Kursaal op 2 september 1903 ten voordele van de liefdadigheidswerken van de stad Oostende. Verdere informatie in G.O.D.-archieven, via bibliotheek Kris Lambert of het stadsarchief. In : Le Carillon 22-23/08/1903, p.2 en 02/09/1903, p.1. - (2) "Ostende Centre d'Or", revue uit 1906. Opgevoerd in theater Scala (Hertstraat). Ostendiana 4 : jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Oostende-Kuststreek. Trefwoorden: KANSSPELEN. TOERISME ; GESCHIEDENIS. MARQUET GEORGES (1866-1947) (BEDRIJFSLEIDER DIRECTEUR CASINO-KURSAAL) auteurs: Constandt Marc . Lees verder over Het kansspel te Oostende voor 1914; Kursaaldossiers hebben altijd gevoelig gelegen. Trefwoorden: TOERISME ; SPEELZALEN. MARQUET

[index] [26592] [18605] [14696] [23015] [2292] [317] [20856] [19799] [21084] [29265]

#